لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
Loading..

PISTACHIOSCarton weight Package Weight Count per carton
2 Kg 100 g 20
2 kg 200 g 10
8 kg 250 g 32
2.5 kg 250 g 10
4 kg 250 g 16